Column

Wat is de toegevoegde waarde van FM in een werkomgeving met thuiswerken, arbeidskrapte en de komst van een multipolaire wereld?

De geopolitieke onstabiele wereld met schaarste aan arbeidskrachten en een ingrijpende duurzame transitie zorgen voor een verandering van de rol van FM in organisaties? FMN ontwikkelt samen met ABN AMRO en Twynstra Gudde een marktvisie op basis van voorsp
Profielfoto van Natalie Hofman
16 augustus 2022 | 2 minuten lezen

In Nederland is facility management een beroepsgroep waar honderdduizenden medewerkers werkzaam zijn en 35 miljard omzet (exclusief vastgoed) omgaat. Het vakgebied is geprofessionaliseerd en het gebouw en ondersteunende diensten zijn met name tijdens de Corona periode dichter bij elkaar gekomen. Ook zijn steeds meer facilitaire diensten uitbesteed aan partijen die hun core business van hebben gemaakt om efficiënt facilitaire diensten uit te voeren. FMN heeft het initiatief genomen om een lange termijn marktvisie te ontwikkelen. Een visie waarin effecten van ontwikkelingen en economische besluitvorming worden vertaald naar gevolgen voor het vakgebied. Een actueel beeld en waardering van de verschillende aspecten van het vakgebied die op grond van verschillende ontwikkelingscriteria wordt opgesteld.

In deze visie moet antwoord worden gegeven op de volgende kernvragen:

  • Hoe is de toekomstige marktverwachting (eindbeeld 2027) en welke invloed gaat hiervan uit op de huidige dienstverlenings- en huisvestingssituatie?
  • Wat is de veranderopgave van de facilitaire portefeuilles gezien het toekomstige ontwikkelingen en de marktverwachtingen?
  • Welke ontwikkeling past het beste bij de (toekomstige) bedrijfsvoering of bij het hoofdproces van de facilitaire dienstverlening?
  • Welke inzichten zijn er in de energietransitie en wat is het effect hiervan op ons vakgebied? Hoe wordt door de inzet vanuit ons vakgebied de CO2 footprint verlaagd en wat voor effect heeft dit op het gedrag binnen het vakgebied?

FMN stelt de marktvisie op met de kennis en ervaring van markt- en sectoronderzoek van TwynstraGudde en ABN AMRO en hanteert als rode draad de thema’s geopolitieke ontwikkelingen, mens en organisatie, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen.

In de inspiratiesessies van de afgelopen dagen zijn een aantal aspecten naar boven gekomen die onderdeel uitmaken van de scenario’s. De FM modellen veranderen als gevolg van effecten van ontwikkelingen en economische besluitvorming voor het vakgebied, flexibiliteit speelt een steeds grotere rol terwijl de arbeidsmarkt steeds meer gereguleerd wordt. Hoe organiseren we dan nog arbeid in een markt die nu gedomineerd wordt door krapte? Hoe zorgen we dat de bedrijfscultuur zo wordt ingericht dat medewerkers zich ook in dienst voelen van een organisatie (en niet als ZZP-er thuis een opdracht op een door hen gewenst moment uitzoeken)? FM zal zich samen met HR en IT moeten ontwikkelen tot disciplines die bijdragen aan de identiteit en bedrijfscultuur van organisaties. Waar houdt de verantwoordelijkheid van werkgever op bij het thuiswerken en hoe willen nieuwe generaties werken in de toekomst? De effecten van een op komst zijnde economische recessie als gevolg van de wereldpolitiek en de schaarste aan grondstoffen hebben waarschijnlijk impact op de werkomgeving. En hoe gaan we om met individu versus het collectief als we te maken krijgen met schaalgrootte?

De marktvisie geeft antwoord op deze vragen. Eerst bepalen we de zogenoemde assen van onzekerheid: door middel van interviews en onderzoek bepalen we de relevante trends, technologische ontwikkelingen etc. en maken we een lijst met onzekerheden. Deze lijst wordt gerangschikt op impact, enerzijds, en mate van onzekerheid, anderzijds. FMN publiceert in het najaar van 2022 de marktvisie aan de markt en hoopt hiermee een beeld te kunnen geven van de impact en het effect van verandering in het facilitaire domein.