Datagedreven Facilitair Management

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en het aanbod in de facilitaire markt is groot. Het herkennen van deze ontwikkelingen en het waar nodig toepassen binnen organisaties ten dienste van de eindgebruikers is een belangrijk onderwerp binnen het vakgebied facility management. Technologische ontwikkelingen en het interpreteren van data in de breedste zin van het woord zullen – mits goed uitgedacht en toegepast – een cruciale rol vervullen bij het organiseren van mensen, organisaties en faciliteiten. 

FMN en technologie, data en organiseren
FMN volgt de ontwikkelingen op het gebied van technologie, data en organiseren om zichzelf en haar leden op de hoogte te houden van alle kansen en mogelijkheden. Kennisdeling speelt een belangrijke rol hierbij. Eén manier van FMN om haar kennis te delen, is via het FMN Expertteam Technologie en het FMN Expertteam Data zaken te herkennen, in beeld te brengen en te delen.

Onze kennisthema’s geven je gerelateerd nieuws, interessante downloads en andere content over technologie, data en organiseren.