FMN draagt bij

FMN hecht veel waarde aan samenwerken. Dankzij samenwerkingen kunnen we ontwikkelingen en trends tijdig signaleren. Met die kennis helpen we onze leden en tegelijkertijd dragen we bij aan de ontwikkeling van het facilitaire vakgebied in Nederland.

We werken samen met organisaties en verenigingen die zich richten op de ontwikkeling van een vakgebied. Het gaat hierbij om vakgebieden die zich primair richten op facility management – nationaal en internationaal – maar ook om vakgebieden op het snijvlak van facility management en andere domeinen, zoals HR, ICT, duurzaamheid, inkoop, techniek en vastgoed.

Samenwerking

FMN kent binnen het facilitaire werkveld en de aanpalende vakgebieden een aantal formele samenwerkingen die we graag met je delen.

Vertegenwoordiging

FMN is in een aantal geledingen formeel vertegenwoordigd en heeft daarmee ook een formele stem namens FMN.

Participatie

Deelnemers van FMN participeren in vele kringen, organisaties, platforms en kennisgroepen.