Nieuws

Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag blij met advies SER

9 juni 2021 | 1 minuut lezen

De Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag is blij met aanbevelingen uit het ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER): de inzet op zekerheid voor mensen en het advies om een breder initiatief op te zetten dat geënt is op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De SER heeft onlangs haar sociaal-economisch beleid 2021-2025 gepubliceerd onder de titel ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. In het advies valt onder meer het volgende te lezen over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag: “(…) Deze code moet voor werkgevers, opdrachtgevers en werknemers bindend en handhaafbaar zijn. Verbonden aan de code komt er een Codekamer met een onafhankelijke voorzitter bij de Stichting of de SER. Met de Code willen partijen o.a. bij uitbesteding, allocatie van werk en andere vormen van driehoeksrelaties aandacht voor prijs én kwaliteit van arbeid in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid.” 

Ook belangrijk voor behalen SDG’s

Dit initiatief waarmee onder andere de positie van werknemers wordt versterkt, is eveneens waardevol voor het behalen van SDG 1: Geen armoede. Eerder maakte FMN samen met Ifmec en SDG House Utrechtse Heuvelrug een aflevering over deze SDG in de serie 'Doe eens duurzaam!' In de aflevering hoor je hoe het facilitaire werkveld kan bijdragen aan het voorkomen van armoede onder werknemers. Ook Kees Blokland, voorzitter van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag, is in deze aflevering te zien.

Lees het ontwerpadvies op de website van de SER.