Nieuws

Inschrijving FMN Student Awards 2020 geopend

Profielfoto van FMN Redactie
17 juni 2020 | 2 minuten lezen

De inschrijving voor de prestigieuze FMN Student Awards 2020 is vandaag geopend. De FMN Student Awards 2020 worden toegekend aan een bachelorstudent en een masterstudent die in het studiejaar 2019-2020 de scripties met de meeste impact of grootste relevantie voor de ontwikkeling en innovatie van het facilitaire vakgebied hebben geschreven. Inschrijven voor de awards kan via de website van FMN en is mogelijk tot en met zondag 6 september 2020.

Met de FMN Student Awards bevordert FMN samen met de facilitaire opleidingen in Nederland innovatief facilitair onderzoek door studenten, delen we kennis en dragen we samen bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Met hun onderzoeksrapport (scriptie, thesis) ronden studenten niet alleen voor zichzelf een belangrijke fase in hun studie af, maar kunnen zij door het delen van hun verkregen kennis en inzichten ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en innovatie van het vakgebied.

Beoordelingscriteria

De vakjury beoordeelt de inzendingen aan de hand van beoordelingscriteria. Een belangrijk criterium is vanzelfsprekend de bijdrage die het onderzoek levert aan de ontwikkeling en innovatie binnen het facilitaire vakgebied. Maar ook kijkt de jury of er methodologisch degelijk onderzoek is gedaan, of er duidelijke en geadresseerde aanbevelingen worden gedaan en of de student voldoende objectief en kritisch is.

Ingezonden onderzoeksrapporten moeten minimaal met een 7 door de opleiding zijn beoordeeld en de beoordeling moet hebben plaatsgevonden tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020.

Tijdpad

Op basis van de managementsamenvattingen en het aanmeldingsformulier selecteert een beoordelingscommissie maximaal 6 genomineerden (3 bachelor- en 3 masterstudenten) uit de inzendingen. Eind september/begin oktober worden deze maximaal 6 namen bekendgemaakt. De 6 genomineerden zullen na bekendmaking van de nominaties eind september/begin oktober samen met FMN een presentatievideo opnemen die gebruikt wordt om FMN-leden en andere geïnteresseerden te informeren over de relevantie van het onderzoek voor het facilitaire vakgebied. Op donderdag 12 november 2020, tijdens de (online) FMN Connect XL, bepalen de beoordelingen van de vakjury en die van het publiek gezamenlijk de nummer 1, 2 en 3. Het oordeel van de vakjury weegt daarbij voor 60% mee en het oordeel van het publiek voor 40%.

Prijzen

De winnaars van de FMN Student Awards 2020 worden in de gelegenheid gesteld om een internationaal FM-congres in Europa te bezoeken zoals World Workplace Europe of EFMC (ter waarde van maximaal € 1.500,-). Daarnaast zijn er voor zowel de winnaar als alle genomineerden nog andere prijzen, zoals een jaar lang gratis FMN-lidmaatschap en de mogelijkheid om een op het onderzoek gebaseerd artikel te publiceren.

De FMN Student Awards 2020 worden mede mogelijk gemaakt door LOOFD, het landelijk overleg opleidingen facilitaire dienstverlening.