Column

Hoe gebruik jij reinigingsmiddelen bij jouw hard- en softservices...?

Profielfoto van Hans G.J. Topée
14 oktober 2022 | 2 minuten lezen

Ecologisch

Schoonmaak en reiniging zijn belangrijke begrippen, we besteden er veel tijd en geld aan en de markt verdient er goed aan. En zoals gezegd thuis, maar ook op het kantoor, de fabriek, de tram, het restaurant, het café, de slachterij, de bakkerij en ook de installaties en machines in alle kantoren, fabrieken, en waar dan ook.

Eco reinigingsmiddelen is al jaren een trend, maar wat is de waarheid nu achter al die producten?

De verslaggevers van de Keuringsdienst namen de telefoon ter hand, en zochten verkopers, fabrikanten en organisaties op en zochten ook naar de waarheid rond de niet beschermde kreet ‘ecologisch’....

Voor de aflevering klik hier: Ecologisch"

 

Facility Management

Weer een mooi verhaal over product, gebruik, duurzaamheid en gedrag. Het gebruik dat veelal door marketing gedreven wordt, en vaak leidt tot verwarring. Gesjoemel met samenstelling, en bijsluiters, of gewoon geen duurzaam ecologisch product. Welke waarde leveren we nu en wat wil die eindgebruiker eigenlijk? Of bepalen ‘wij’ of onze ‘partners’ wat goed is voor onze services en dus eindgebruikers?

Ken jij de samenstelling, de herkomst, het etiket van en de bijsluiter bij alle facilitaire reinigings-producten in jouw inkoopketen van hard- en softservices?

Welzijn is toch ons doel, maar bereiken we dat wel met al onze facilitaire producten? En hoe zit het met de kwaliteit, ambachts- en productkennis van onze professionals? Duurzaamheid, eco en fair is nog een lastig begrip.

We weten het, en we zitten vol met goede bedoelingen, maar hoe zit het nu met de regels, labels, logo’s, keurmerken, bouwbesluit, regie, de toetsing en de maatregelen.

Ik gun ieder bedrijf zijn eigen 'product-deskundige’….!

Laten we vooral echte waarde en gevoel betrekken bij keuzes in al die unieke dingen die we mogen doen. Vooral met echte producten!

 

Oorsprong

Ecologie of oecologie is een biologische vakwetenschap. De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). Biotische en abiotische factoren samen vormen een ecosysteem. De autoecologie is de studie op het niveau van een individueel organisme, van een willekeurige soort, binnen een gegeven ecosysteem. De synecologie of gemeenschapsecologie bestudeert alle soorten organismen, ofwel de levensgemeenschap, van een gegeven ecosysteem. De populatiebiologie onderzoekt de dynamiek en evolutie (van populaties) van soorten.