Column

Huisvesting voor ouderen subsidiëren

Als een oudere in Nederland thuis woont en zorg nodig heeft, dan is een verhuizing naar een veilige woonomgeving niet vanzelfsprekend. Er zijn te weinig woningen beschikbaar die mee kunnen bewegen met de behoefte en levering van zorg en waar de oudere vei
15 april 2021 | 1 minuut lezen

Een oudere in Nederland woont in veel gevallen in een te grote woning en zonder voorzieningen. De woning is niet veilig, de kans op vallen is groot, voorzieningen zoals een arts of winkels zijn te ver weg en er is meer sprake van eenzaamheid. Als je dat combineert met het woningtekort in Nederland, dan zou je verwachten dat er fors wordt geïnvesteerd in woonvoorzieningen voor ouderen. Doorstroming zorgt dat bestaande huizen beschikbaar komen voor andere doelgroepen.

Maar helaas is de werkelijkheid anders. Financiering van ouderenzorg is aan regels gebonden en ouderen komen alleen in aanmerking voor beschermd wonen als zij gepland of ongepland zorg nodig hebben. Dat is een verkeerde ontwikkeling, want het bieden van een comfortabele woning met zorg en voorzieningen in de buurt haalt niet alleen de oudere uit de anonimiteit, het ontlast mantelzorgers en geeft bij de behoefte aan echte zorg mogelijkheden om die ook te kunnen bieden.

Op basis van subsidie zou het mogelijk moeten zijn om een woning te realiseren die ook werkelijk past bij de behoefte van de bewoner, ook als die bewoner nog geen zorg nodig heeft. Op dit moment zijn de mogelijkheden beperkt en moeten concessies worden gedaan bij nieuwbouw. Het aanbrengen van voorzieningen gaat ten koste van de m2 en de verduurzaming van een woning. En dat is jammer, want daarmee gaan veel mooie plannen uiteindelijk niet door. Het is echt een kans om subsidie in Nederland beschikbaar te stellen om wooninitiatieven voor ouderen te ondersteunen. Daarmee bouwen we niet alleen duurzaam, maar zorgen we ook dat toekomstige generaties ook een veilige woonomgeving beschikbaar hebben.