Duurzame ontwikkeling (incl. de SDG’s)

De komende decennia staan in het teken van klimaatneutraliteit, circulariteit en inclusiviteit. Zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, moeten we de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. De impact van de maatregelen en ontwikkelingen op hoe wij werken, zakendoen, leren, wonen en leven zal groot zijn.

FM en Duurzaamheid
In april 2024 is de Duurzame Impact Strategie gelanceerd. Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen FMN, ISS Facility Services, Facilicom Solutions en de Nyenrode Business Universiteit. 
Concrete strategieën De Duurzame Impact Strategie Facility Management identificeert drie essentiële gebieden voor verbetering:
1. het verbeteren van de klantbeleving met duurzaamheid;
2. het omarmen van circulair aanbod;
3. het voorkomen van verborgen kosten.

Doe eens duurzaam! is dé videoproductie over hoe het facilitaire werkveld kan bijdragen aan het behalen van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Het behalen van de SDG's is wereldwijd een enorme uitdaging en lukt alleen als alle bedrijven en instellingen zich hiervoor inspannen. Facility management heeft op het behalen van de SDG's binnen organisaties een grote invloed, maar dit is vaak onvoldoende doorgedrongen tot de top van organisaties. FMN, Ifmec en SDG House Utrechtse Heuvelrug maken de invloed van facility management in deze 17-delige videoproductie (één SDG per aflevering) duidelijk. Bekijk de videoproductie hier.

Lees verder over de SDG's
Lees meer over de duurzaamheidsdoelen op de website van SDG Nederland. In het SDG-boekje van Ifmec en SDG House Utrechtse Heuvelrug vind je best practices.

FMN en een duurzame ontwikkeling
De gebouwde omgeving verbruikt ruim dertig procent van alle grondstoffen in Nederland en heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarmee komen ook facility managers nadrukkelijk in beeld. Hun invloed op de energieprestatie van gebouwen en op het gedrag van mensen die deze gebouwen gebruiken, is groot. Om de circulaire economie een versnelling te laten doormaken, is bij uitstek het facilitaire domein geschikt om te experimenteren en ervaring op te doen. Dit zonder te veel risico voor het primaire proces, maar met grote impact op het milieu (met invloed op de totale inkoopketen).

Om die reden draagt FMN actief bij aan de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen. Dit doen we door gebruikers en eigenaars van gebouwen te ondersteunen en de markt te informeren. Maar ook door kaders te scheppen en de normen en doelstellingen te beïnvloeden.

FMN richt zich zowel op een circulaire- als inclusieve economie. Het facilitaire werkveld wil een prettige werkomgeving creëren om zo het beste uit mensen te halen wat betreft hun gezondheid, productiviteit en creativiteit. Daarnaast is het creëren van betrokkenheid belangrijk. Betrokken mensen weten de missie van een organisatie goed over te brengen, zijn onderdeel van de oplossing en nemen verantwoordelijkheid. Betrokkenheid gaat ook over participatie en de mogelijkheid om initiatief te nemen voor zowel de facilitaire branche als gebruikers van gebouwen. Door de diversiteit aan werk en benodigde capaciteiten kan de facilitaire branche op grote schaal sociale waarde toevoegen voor kwetsbare groepen als het gaat om werk, opleiding en ontwikkeling.

Neem eens een kijkje bij het FMN Expertteam Duurzaam & Sociaal en de kennisthema's Duurzaamheid en Klimaatakkoord om meer te lezen over dit thema.