Nieuws

De beste wensen voor 2022! FMN kijkt vooruit met een vernieuwde strategische koers

3 januari 2022 | 3 minuten lezen

Een strategie bepaal je voor een aantal jaar. Onze koers geeft richting aan onze vereniging, geeft richting aan ons handelen en maakt dat we een gezamenlijk doel hebben waar we aan werken. Voor ons als vakvereniging is dit van belang. Waar zijn we van? Waar willen we naar toe? In onderstaande video wordt een nadere uitwerking gegeven. Al onze activiteiten staan in relatie tot deze speerpunten.

Dus de vraag is; 'Waar zijn we van?'

Vanuit macro, meso en micro niveau hebben we 6 speerpunten gepresenteerd in de laatste twee ALV's en tijdens diverse bijeenkomsten. 
 

1. Monitoren van onderzoek

Als vakvereniging willen we ons vakgebied vooruitbrengen. Zorgen dat er praktisch en wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt over ons vakgebied. Dit om te zorgen dat het belang van ons vak groeit, nieuwe modellen worden gevonden, we relevant zijn en blijven voor onze opdrachtgevers. FMN brengt trends en ontwikkelingen in het facilitaire vakgebied in kaart en rapporteert daarover, waardoor de vereniging bijdraagt aan de bekendheid, positionering en ontwikkeling van het vakgebied. We hebben niet zozeer de ambitie het onderzoek zelf te doen, maar wel te weten waar onderzoek plaatsvindt en dit te stimuleren en te delen. Op in ieder geval twee manieren doen we hier actief aan mee; door middel van het jaarlijkse Facility & Workplace Marktonderzoek en de NFC Index.
 

2. Kennis van koplopers beschikbaar maken

Binnen de vereniging hebben we mensen die voorop lopen op hun vakgebied. Dit willen we graag stimuleren, deze kennis delen binnen de vereniging en verder ontwikkelen. Door middel van de Expertteams doen we dit. Een Expertteam werkt aan de hand van een concreet thema aan het opdoen en verspreiden van nieuwe kennis en inzichten.
 

3. Evolutie van het beroep binnen het facilitaire domein

Ons vakgebied verandert volop. Er ontstaan nieuwe businessmodellen, nieuwe werkvormen maken dat we ons moeten en kunnen aanpassen. FMN wil de ontwikkeling van het beroep bevorderen. Dit doen we door bestuurlijk ons geluid te laten horen binnen bijvoorbeeld MVO Nederland, Code Verantwoord Marktgedrag en de Bouwagenda. Ook op bedrijfsniveau maken we de verbinding om themagewijs aandacht te vragen voor wat ons verbindt.
 

4. Positioneren van facility management t.o.v. aanpalende vakgebieden

Als Facility Management zijn we een verbindende schakel tussen diverse andere vakgebieden. Dit merken we in de dagelijkse praktijk. We werken samen met ICT, HR, vastgoed en vele andere velden van expertise. Ook op een hoger abstractieniveau hebben we met deze aanpalende vakgebieden te maken. Integratie van vakgebieden is noodzakelijk om antwoord te vinden en te geven op verschillende complexe vraagstukken. FMN wil deze andere vakgebieden kennen, in gesprek zijn en onze positie duiden.
 

5. Meerwaarde voor leden creëren

Een vereniging als FMN bestaat door en voor leden. We zijn blij met een grote groep leden die zich verbonden voelt met onze vereniging. Door te zorgen voor goede events, nieuwe inzichten te delen, contacten te organiseren, een goed platform te bieden, willen we deze meerwaarde vergroten.
 

6. Verbinden en netwerken faciliteren

FMN bestaat door te verbinden, netwerken te bouwen en onderhouden. Het is de verbinding tussen de andere speerpunten. Door kennis te delen, koplopers in staat te stellen voorop te blijven lopen, in gesprek te zijn met aanpalende vakgebieden, nieuwe inzichten te delen, sprekers het woord te geven, en bovenal ontmoetingen te faciliteren willen we netwerken en hiermee verbinding laten bestaan en groeien.

Tekst gaat verder onder video


Kortom; 6 speerpunten voor de komende jaren waar veel ambitie in zit. Wat willen we dan concreet in 2022 gaan doen?

Monitoren van onderzoek
• Integratie NFC & FMN 
• Reguliere publicaties
     Marktonderzoek 
     NFC Index kosten 
     NFC Index werkomgeving
     
Nieuwe NFC Index salaris 

Kennis van koplopers beschikbaar maken
• Expertteams werken conform nieuwe opzet 
• Ieder Expertteam levert content passend binnen de jaarthema’s jaarplanning 
 

Evolutie van het beroep binnen het facilitaire domein
• Het FMN Waardecreatie Congres Next Level organiseren
• Een actief FMN Bedrijvenplatform


Positioneren aanvullende vakgebieden 
• Landkaart ontwikkelen van relevante gebieden & keuze strategische relaties 
 

Meerwaarde voor leden creëren
• Verbinden & netwerken stimuleren
• De communities gaan werken conform een nieuwe opzet
• 4 bestaande communities blijven actief 
• 2 nieuwe communities oprichten