Nieuws

Facilitaire toekomstscenario's: Onzekere ontwikkelingen met grote invloed op ons werkveld.

Profielfoto van FMN Redactie
29 november 2022 | 1 minuut lezen

De wereld verandert snel en het is belangrijk om daarop in te spelen. Ontwikkelingen op macroniveau op het gebied van geopolitiek, de arbeidsmarkt, duurzaamheid en technologie hebben (mogelijk) grote invloed op ons facilitaire werkveld.

Zo zien we dat de huidige onrust op het wereldtoneel door de opkomst van grootmachten zoals China en de oorlog gestart door Rusland effect heeft op grondstoffen en internationale arbeidsmigratie. Ook zien we al enige tijd een groot tekort aan vakmensen, zowel bij onze opdrachtgevers als in onze eigen werkveld. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en energie is geen vanzelfsprekendheid meer. Een aantal trends weten we en zijn onvermijdelijk, maar er zijn ook veel onzekerheden.

Daarom onderzocht Facility Management Nederland (FMN) samen met ABN AMRO en TwynstraGudde de onzekerste ontwikkelingen die grote invloed hebben op ons werkveld en ontwikkelde verschillende scenario’s voor de toekomst. Deze scenario’s geven organisaties en ondernemers houvast bij het maken van strategische beslissingen als de onzekerheid in de omgeving groot is. Met een korte film geven we een eerste inkijk in een onzekere toekomst, de lancering van het bijbehorende rapport vond plaats tijdens World Workplace Europe op 22 en 23 maart in de Schiecentrale in Rotterdam. 

Dit is hét moment om te veranderen, versnellen én om impact te maken.

Dank aan de deelnemers van het bedrijvenplatform FMN voor hun actieve bijdrage bij de totstandkoming van dit rapport.
Voor meer informatie, inzage in het rapport of deelname aan het bedrijvenplatform kunt u contact opnemen met Natalie Hofman, via natalie.hofman@fmn.nl.