Nieuws

Samenwerken aan Duurzame Inzetbaarheid in FM

Profielfoto van FMN Redactie
16 januari 2023 | 2 minuten lezen

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Simpele vraag, maar nog niet zo heel erg makkelijk te beantwoorden. Bij het begrip duurzame inzetbaarheid worden begrippen verbonden als: zingeving, energie, vitaliteit, gezondheid, eigenaarschap, passie, leven lang leren, leiderschap, werkvermogen, employability, betrokkenheid motivatie, werk privé-balans, plezier en bijvoorbeeld loopbaanplanning.

Uiteindelijk gaat het erover dat medewerkers zinvol werk blijven doen en mee kunnen in de ontwikkelingen die op hen afkomen. Of dit nu binnen of buiten de organisatie is. Je steeds ontwikkelen met nieuwe kennis, vaardigheden en competenties is daarbij belangrijk. Zo ook in het facilitaire werkveld.

Unieke kenmerken FM
Onze sector kenmerkt zich door het gegeven dat medewerkers voor een groot deel van hun werktijd werken op locatie bij een opdrachtgever. Medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie waar zij hun werk dagelijks uitvoeren. Daar werken zij samen met verschillende facility management disciplines. Medewerkers hebben een affectieve verbinding met de werkplek en organisatie waar zij voor werken en een functionele arbeidsrelatie met hun werkgever. De werkgever, die door een contractwisseling het facility managementcontract voor de nieuwe locatie verwerft, moet de werknemers die op het object werkzaam zijn (onder voorwaarde) een arbeidscontract aanbieden.

Duurzame inzetbaarheid: meer dan leren en gezondheid
Het begrip duurzame inzetbaarheid kent vele definities. Voor de één richt duurzame inzetbaarheid zich puur op het werkgeluk en mentale en fysieke gezondheid van de medewerker. Zodat iemand op een vitale manier begeleid kan worden naar de pensioensleeftijd. Namelijk medewerkers eigenaarschap geven over hun ontwikkeling en zo een gezonde door- en uitstroom te genereren en daarnaast het stimuleren van een goede instroom van nieuwe medewerkers.

Uiteindelijk heeft dat eigenaarschap een positieve invloed op het werkgeluk en mentale gezondheid. Duurzame inzetbaarheid heeft ook betrekking op de multi-inzetbaarheid en dus op de multiparty samenwerking in de keten. Met andere woorden: het herdefiniëren van de organisatiegrenzen om enerzijds effectief en efficiënt te werken en om anderzijds de aantrekkelijkheid van het facilitaire vak te vergroten.

De ontwikkelingen voor de medewerker
Van medewerkers vraagt dit vaardigheden en flexibiliteit om voortdurend met veranderingen in het werk om te gaan en te blijven leren. Om dat te bewerkstelligen moet er een omgeving zijn waarin medewerkers eigenaarschap kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid, maar daar ook door worden gestimuleerd door meer dan hun werkgever alleen. Het leren in ketenverband is hierbij van belang. Door de huidige arbeidsmarktontwikkelingen hebben facilitaire organisaties hulp nodig van buiten hun organisatiegrenzen, om hun rol in het facilitaire domein betekenisvol invulling te blijven geven. Door duurzame inzetbaarheid vanuit de totale ketenverantwoordelijkheid te benaderen, kunnen facilitaire organisaties (of ze nu gebouwen beheren en onderhouden, schoonmaken, beveiligen of cateren), relevant blijven voor medewerkers in de sector en de markt.

Een ander belangrijk aspect is zorgen dat FM-medewerkers (bijvoorbeeld schoonmakers) volwaardig onderdeel kunnen zijn van de organisatiestructuur en -cultuur op de locaties waar ze werken. Op die manier hebben ze het gevoel ergens bij te horen en zullen ze eerder geneigd zijn om stappen te nemen in hun eigen ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is om FM-medewerkers ook gebruik te laten maken van de faciliteiten die op jouw locatie aanwezig zijn, zoals sportfaciliteiten.

Duurzame inzetbaarheid van groot belang voor werkgevers
Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor werkgevers omdat het kan helpen om de productiviteit en het welzijn van werknemers te verhogen. Dit zal leiden tot een betere bedrijfsvoering en financiële prestaties. Het kan ook helpen om de werkgelegenheid op lange termijn te behouden en te versterken. Werknemers die fysiek en mentaal gezond zijn en over de juiste vaardigheden beschikken, zijn beter in staat zijn om te voldoen aan de eisen van hun werk en kunnen zich beter aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Het belang van duurzame inzetbaarheid is in het facilitaire werkveld in de afgelopen periode groter geworden. Na de coronacrisis is het tekort op de arbeidsmarkt toegenomen. Het facilitaire werkveld heeft een grote uitdaging. Lukt het ons om voldoende mensen te verleiden om in de facilitaire sector te gaan werken?

Dit artikel is geschreven door André Salomonson van Next Level FM.

Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
1 jaar geleden
Profielfoto van Hans G.J. Topée
Hans G.J. Topée
1 jaar geleden

Wellicht een aardig maar theoretisch verhaal, waarschijnlijk geschreven vanuit de blik van een aanbieder. Benieuwd hoe de aanbieder echt zorgt voor waarde en verbinding. Hoe werkt het echt 'doen'...?