Column

Luchtkwaliteit in veel gebouwen onvoldoende

Hoe gezond is de lucht van het kantoor waarnaar we (binnenkort) terugkeren?
Profielfoto van Ronald Remijn
Ronald Remijn
20 april 2021 | 2 minuten lezen

COVID-19 heeft nog steeds een grote invloed op het maatschappelijk leven. Met zorg voor de volksgezondheid hebben alle bedrijfsketens zich aangepast. Thuiswerken werd en is nog steeds de norm. Gelukkig is er zicht op betere tijden en is het einde van de beperkende maatregelen in zicht. “In vijf stappen weer naar normaal” kopten de media hoopvol deze week. Maar wat is normaal? En hoe ‘normaal’ is de luchtkwaliteit in jouw gebouw?

Gaan we na corona weer naar kantoor?

Blijft het thuiswerken of gaan we (deels) weer naar kantoor? De verwachting is dat voor de meeste werknemers die nu fulltime thuiswerken, de ideale werkweek bestaat uit twee of drie dagen per week thuiswerken en de rest op kantoor. Als werkgever wil je een zo veilig mogelijke kantoorsituatie creëren. Hygiëne en 1,5 meter afstand houden liggen voor de hand, maar is er ook gedacht aan de kwaliteit van de lucht die je inademt? Zonder dat je het ziet kan de lucht in je gebouw van slechte kwaliteit zijn en daarmee voor veel klachten zorgen.

Hoe gezond is de lucht van je kantoorlocatie?

De Arbowet verplicht de werkgever te streven naar zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor de werknemer. Het binnenklimaat behoort tot deze omstandigheden. Grote kans dat de luchtkwaliteit in een gebouw onvoldoende gezond is. Niet alleen de temperatuur en de relatieve vochtigheid zijn belangrijke factoren voor een gezond binnenklimaat, ook het CO2-niveau en de fijnstofconcentratie dragen bij aan de kwaliteit hiervan.

Regels ventilatie en luchtverversing vastgelegd in Bouwbesluit 2012

Een gezond binnenklimaat begint natuurlijk bij het ontwerp. In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Ieder gebouw in Nederland dient minimaal te voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Maar op het gebied van gezondheid zijn er slechts beperkte regels opgenomen in dit besluit. Hoofdzakelijk zijn er alleen eisen opgenomen ten aanzien van de hoeveelheid frisse lucht. Voor kantoorruimten geldt een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon bij licht fysiek inspannende werkzaamheden en 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden. De focus ligt nu in veel gevallen puur op een lage CO2-uitstoot en energiebesparing, maar een gezond binnenklimaat is minstens net zo belangrijk. Moeten bijvoorbeeld de WELL-richtlijnen aan het Bouwbesluit worden toegevoegd als standaard?

Signalen ongezond binnenklimaat

Volgens de Europese facilitaire norm ISO41011:2017 Facility Management is de facility manager eindverantwoordelijk voor het binnenklimaat. Klachten over concentratieproblemen, temperatuur, hoofdpijn, allergische reacties, oog- en huidirritatie en luchtweg- en astmaproblemen kunnen duiden op een ongezond binnenklimaat. 

Hoe verbeter je de luchtkwaliteit?

Naast het alert zijn op de eerder genoemde mogelijke klachten van eindgebruikers van een gebouw, kan je de luchtkwaliteit meten en bewaken. Door de luchtkwaliteit met behulp van sensoren te monitoren, kan je als facility manager een gezonde werkomgeving voor de gebruikers aantonen met behulp van een dashboard of een app. Daarnaast kunnen noodzakelijke verbeteringen van de luchtkwaliteit snel en onderbouwd worden gesignaleerd. Immers, meten is weten. In zowel nieuwe als bestaande gebouwen is de luchtkwaliteit te verbeteren door maatregelen te nemen. Denk hierbij aan aanpassing van de hoeveelheid ventilatielucht, onderhoud en aanpassing van het ventilatiesysteem, toepassing van luchtreinigers en aanpassing van het schoonmaakprogramma.

Het resultaat? Een gezond binnenklimaat dat op zijn beurt weer zorgt voor gezondere en fittere werknemers.