Nieuws

Waardegedreven facilities voor het onderwijs

Profielfoto van FMN Redactie
6 februari 2023 | 3 minuten lezen

De Nationale Onderwijs Tenstoonstelling is de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals en vindt om het jaar in De Jaarbeurs in Utrecht plaats.

FMN mocht op 26 januari twee sessies leiden. Eén daarvan was de sessies ‘Waardegedreven facilities voor het onderwijs’. Richard van Vliet, voorzitter van ons Expertteam Hospitality & Soft Services, leidde een dialoog, waarin opdrachtgevers en facilitair aanbieders met elkaar in gesprek gingen. Welke waarde voegen uitgekiende facilities toe aan het onderwijs? En wat merken leerlingen en medewerkers er van?

Focus op goed onderwijsHet onderwijs staat als primair proces centraal en faciliteiten zijn er om dat te ondersteunen. Echter, goede faciliteiten dragen bij aan béter onderwijs. Goed kunnen leren vraagt om een prettige én fysiek veilige plek, een prikkelende omgeving en schone ruimtes. Marloes van der Drift; teamleider Facilitair & Huisvesting van de Christelijke Onderwijs Groep: “er zijn gebouwgebruikers die het als dissatisfier ervaren indien deze zaken niet goed verzorgd zijn. Uitzonderingsgevallen kunnen het totaalbeeld nog wel eens vertroebelen. Maar er is een groeiende groep die de daadwerkelijke meerwaarde ervaart.

De kwaliteit van het onderwijs neemt volgens hen toe indien faciliteiten professioneel en toekomstbestendig worden georganiseerd. En wat te denken van ouders en verzorgers? Voor hen zijn het gebouw en de voorzieningen een belangrijke graadmeter tijdens de open dag, waarop zij indrukken opdoen van de plek waar zij hun kind mogelijk gaan inschrijven.”

Kinderen bewust maken van energieverbruik
Veel schoolgebouwen zijn enorm verouderd, terwijl vernieuwing maar traag op gang komt. Van zeker 80% van de scholen, zowel in het basis als voortgezet onderwijs, is het binnenklimaat niet op orde. Enkelglas is eerder regel dan uitzondering. De energiekosten zijn doorgaans hoog en dat is niet pas sinds de energiecrisis. Het is een hot item in de Tweede Kamer, maar wachten tot er meer budget komt voor onderwijshuisvesting, is niet gepast, aldus Joan van der Schans van Hospitality Group: “Sterker nog, binnen het facilitaire domein denken we graag in mogelijkheden. Veel kleine kiezels maken samen een grote kei. Voor kinderen zijn die te overzien en kunnen ze een verschil maken. Een simpel voorbeeld is dat we een warme truien dag organiseren, waarop de temperatuur in het schoolgebouw omlaag kan. Ook delen we energie besparende tips die zowel op school als thuis zijn toe te passen. Zo dragen we bij aan een lager energieverbruik én aan educatie.”

Onderwijspersoneel behouden en aantrekken
Het gaat te ver om te zeggen dat we het grote lerarentekort oplossen met een aantrekkelijkere werk- en leeromgeving. Iedereen op het podium én in de zaal is het er over eens dat goede faciliteiten en de daarbij behorende dienstverlening wel degelijk een verschil maken in de ‘war on talent’. De school moet een plek zijn waar je zijn wil, waar het beter vertoeven is dan elders. Is er aandacht voor gastvrijheid in alle ondersteunende diensten van de school? Is het in de directe omgeving van de school net zo veilig als binnen de muren van het gebouw? Is er de constante drive om (on)zichtbare hard en soft services zo dienend mogelijk te laten zijn aan goed onderwijs? Marloes van der Drift: “bij facilitair dienstverleners stromen gastvrijheid en service door het bloed en dat werkt door op de gebouwgebruikers. Ja, facilitair is er voor het onderwijs en niet andersom, maar ik vraag me af waar ons onderwijs zou zijn zonder de faciliteiten die mogelijk maken dat we kunnen onderwijzen en blijven vernieuwen.”

Leerlingendaling vraagt slimmere bedrijfsvoering
Het aantal kinderen dat geboren wordt neemt al jaren af. Scholen krijgen daardoor met leerlingendaling te maken. Aangezien scholen worden bekostigd per leerling, heeft dat weer een lagere bekostiging tot gevolg. Het kan zelfs leiden tot sluiting, indien de school onder het minimum aantal leerlingen komt; de zogeheten opheffingsnorm.

Martin Troost van HEYDAY Facility Management: “facilitaire dienstverlening gaat onder andere over het slim bundelen en aansturen van ondersteunende en waarde toevoegende producten en diensten. Daarom is het bij uitstek hét domein dat op deze ontwikkeling kan inspelen, door die integrale benadering door te trekken. Scholen kunnen de krachten bundelen, waarbij inkoop en dienstverlening gezamenlijk georganiseerd wordt, met behoud van identiteit en maatwerk. Het gebeurt al veel binnen, maar vooral buiten het onderwijs”.

De dialoog werd afgesloten met een uitnodiging aan de bezoekers om zelf te concluderen welke waarde goede faciliteiten toevoegen aan het onderwijs.

Richard van Vliet,
Voorzitter FMN Expertteam Hospitality & Soft Services,