Kwaliteitsnormen en -richtlijnen (9210)

Redactie

Hoe maak je inclusieve gebouwen?

In het proces van gebouwen ontwikkelen speelt inclusiviteit van elke medewerker nog geen rol van betekenis. Dit moet veranderen in de (hele)...

Geit zonder horens...?

Producten van de geit, gewild en lekker. Kaas, zuivel en vlees. Maar daar komt wel wat bij kijken....

Welke gemodificeerde producten koop je nu...?

Vaak weten we niet echt wat we inkopen, wat er in het product zit, in welke samenstelling en hoe het gemaakt is en waar. Labels zeggen soms niets...

Internationale ontwikkelingen in facility management

FMN stimuleert internationale kennis en ontwikkelingen, zoals het hybride werken, de opkomst van smart building, technologie en de...

Steeds meer “eigen verantwoordelijkheid” in kantoren ondanks Corona maatregelen

De maatregelen rondom Corona leiden tot verschillen in regelgeving voor het werken op kantoren. Waar in veel organisaties het thuiswerken nog...

Meten is Weten...?

In 2021 kwamen Het Nieuwe Normaal, Hybride Werken, Datagedreven FM, Markt en Bedrijven voorbij. Daarbij kwam ook het aloude begrip 'Meten is...

CO2-reductie een wettelijke verplichting

We staan op een keerpunt voor een duurzame economie. Het is nu het moment om stappen te maken.

EU begint stilaan te begrijpen wat FM bijdraagt aan de vergroening en digitalisering van gebouwen

Daar waar we pakweg vijf jaar geleden nog tegen een muur botsten, vinden we nu meer en meer gehoor.

Luchtkwaliteit in veel gebouwen onvoldoende

Hoe gezond is de lucht van het kantoor waarnaar we (binnenkort) terugkeren?